Mã Trường

Mã Trường

Bản tin - Sự kiện

Thông báo cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm học 2020-2021

Cập nhật 06/10/2020 - 09:34:12 AM (GMT+7)

Thực hiện Công văn số 3822/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Thể lệ Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm học 2020-2021, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức thông tin và triển khai cuộc thi cho sinh viên STU cụ thể như sau:

- Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

- Góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

- Tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông.

- Biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật