Mã Trường

Mã Trường

Bản tin - Sự kiện

Thông báo thời gian thực hiện bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021

Cập nhật 18/09/2020 - 02:47:55 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 24/05/2020 của nhà trường về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên (SHCD-SV) giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021

Nay nhà trường thông báo đến sinh viên các khóa 2017, 208, 2018 về thời gian thực hiện bài thu hoạch Tuần SHCD-SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021 theo lịch bố trí như sau:

  • Khoa Cơ khí và Khoa Điện - Điện tử: Ngày 21/09/2020
  • Khoa Công nghệ thông tin: Ngày 22/09/2020
  • Khoa Công nghệ thực phẩm: Ngày 23/09/2020
  • Khoa Quản trị kinh doanh: Ngày 24/09/2020
  • Khoa Kỹ thuật công trình và Design: Ngày 25/09/2020

Sinh viên đăng nhập vào công thông tin Công tác Sinh viên ctsv.stu.edu.vn để xem tài liệu tham khảo và thực hiện bài thu hoạch theo lịch bố trí.

Thời gian mở bài thu hoạch từ 07h00 đến 23h59 mỗi ngày.

Sinh viên không đăng nhập được vào cổng thông tin công tác sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV - A406 hoặc fanpgae Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật