Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách sinh viên tham gia lớp "Kỹ năng tư duy logic" và "Kỹ năng tư duy phản biện" năm 2020

Cập nhật 13/07/2020 - 01:20:33 AM (GMT+7)

Căn cứ theo kế hoạch số 25/KH-DSG-CTSV ngày 10/06/2020 và thông báo số 07/TB-CTSV ngày 22/06/2020 về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm dành cho sinh viên năm 2020, Phòng Công tác Sinh viên đã tiến hành tổ chức lớp kỹ năng với 02 chuyên đề: “Kỹ năng tư duy logic”“Kỹ năng tư duy phản biện” vào hai ngày 08-09/07/2020. 

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên tham gia lớp chuyên đề kỹ năng như sau:

- Sinh viên tham gia 01 chuyên đề kỹ năng được cấp giấy chứng nhận 01 chuyên đề;

- Sinh viên tham gia đầy đủ cả hai chuyên đề được cộng 2 điểm rèn luyện và cấp giấy chứng nhận 02 chuyên đề;

- Sinh viên đăng ký và không tham gia bị trừ 03 điểm rèn luyện trong tổng điểm rèn luyện HK II năm học2019-2020.

Mọi thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ trực tiếp phòng CTSV - A406

Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật