Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo tổng hợp ngày CTXH dành cho sinh năm cuối (ĐH 2016 và CĐ 2017)

Cập nhật 03/06/2020 - 03:17:25 PM (GMT+7)

   Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

   Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Sinh viên Đại học khóa 2016; Cao đẳng khóa 2017 (Dành cho sinh năm cuối) việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của Sinh viên trong năm học 2019-2020 như sau:

1. Hồ sơ tổng hợp:

- Báo cáo tổng kết cá nhân

- Giấy xác nhận CTXH cá nhân

- Báo cáo tổng hợp của lớp; Mẫu lấy tại link bên dưới (http://stu.edu.vn/vi/382/6549/mau-bao-cao-tong-hop-ngay-cong-tac-xa-hoi-cua-lop.html)

2. Thời hạn nộp: Từ ngày 03/06/2020 đến 17h00 ngày 17/06/2020

3. Hồ sơ nộp theo lớp (KHÔNG NHẬN HỒ SƠ CÁ NHÂN), lớp tổng hợp và nộp hồ sơ những hoạt động sinh viên chưa tổng hợp trong những năm trước đến tháng 05/2020.

Sinh viên vui lòng xem “Danh sách tổng hợp số ngày CTXH” đính kèm, những sinh nào chưa hoàn thành sắp xếp thời gian thực hiện ngày CTXH còn thiếu và kịp thời bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục ra trường vào tháng 09/2020.

Danh sách sinh viên năm cuối chưa hoàn thành ngày CTXH:

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình

Khoa Design

 

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật