Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo bổ sung hồ sơ ngày công tác xã hội của sinh viên các khóa đợt công bố tháng 04/2020

Cập nhật 18/05/2020 - 10:51:06 AM (GMT+7)

     Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

      Căn cứ thông báo số 02/TB-CTSV ngày 12/04/2020 của Phòng cCông tác Sinh viên về kết quả tổng hợp ngày công tác xã hội của sinh viên các khóa đợt tháng 10/2019 năm học 2018-2019;

        Phòng Công tác Sinh viên thông báo những trường hợp sinh viên đã nộp hồ sơ nhưng chưa được công nhận ngày CTXH do thiếu minh chứng, sinh viên sẽ nộp bổ sung minh chứng từ ngày 18/05/2020 đến 17h00 ngày 29/05/2020. Những trường hợp không bổ sung hồ sơ công tác xã hội theo yêu cầu sẽ chuyển hồ sơ thành không công nhận.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật