Mã Trường

Mã Trường

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Thông báo v/v nhận kết quả rèn luyện (DỰ KIẾN) của sinh viên học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Cập nhật 07/05/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên xem kết quả Đánh giá rèn luyện năm học 2019-2020 tại đây:

     1. Kết quả của sinh viên hệ Đại học

     2. Kết quả của sinh viên hệ Cao đẳng


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật