Mã Trường

Mã Trường

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Thông báo Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019

Cập nhật 11/06/2019 - 01:00:00 AM (GMT+7)

9dafdbb446c28d1437d6dfb51b13f8a6.JPG

Sinh viên xem kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019 tại đây:

1. Hệ đại học

2. Hệ cao đẳng


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật