Mã Trường

Mã Trường

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Thông báo kết quả điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018

Cập nhật 19/10/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

dfc65945e8d5112010b5d1a271b49e49.jpg

Sinh viên xem kết quả tại đây:

* Hệ Đại học

* Hệ Cao đẳng


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật