Thông báo

In

Thông báo kết quả rèn luyện (dự kiến) của sinh viên học kỳ II năm học 2017-2018

Cập nhật 21/08/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

88ec4b631ac75d1c6337523e0643e6d5.jpg

Kết quả rèn luyện (dự kiến) học kỳ II năm học 2017-2018:

1. Hệ Cao đẳng

2. Hệ Đại học

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

Đối Tác