Kết Quả Rèn Luyện

In

Thông báo v/v công bố kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Cập nhật 20/07/2017 - 04:07:08 PM (GMT+7)

e65d9343629f7106d3a24ee67ce8e21b.jpg

Sinh viên xem kết quả tại đây:

1. Hệ Cao đẳng

2. Hệ Đại học

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

Đối Tác