Thông báo

In

Thông báo v/v công bố kết quả Khám sức khỏe định kỳ năm học 2016 - 2017

Cập nhật 09/11/2016 - 09:58:17 AM (GMT+7)

Danh sách Sinh viên chưa thực hiện qui định khám sức khỏe định kỳ năm học 2016 - 2017 xem tại đây

1. Khoa Cơ Khí

2. Khoa Công Nghệ Thông  Tin

3. Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

4. Khoa Điện - Điện Tử

5. Khoa Design

6. Khoa Quản Trị Kinh Doanh

7. Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

Đối Tác