Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo v/v nhận kết quả tổng hợp và bổ sung minh chứng công tác xã hội của sinh viên các khóa đợt tháng 09/2014 năm học 2013-2014

Cập nhật 19/01/2015 - 10:56:49 AM (GMT+7)

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Kết quả tổng hợp và bổ sung minh chứng công tác xã hội của sinh viên các khóa đợt tháng 09/2014 năm học 2013-2014:

     Khoa Cơ Khí

     Khoa Công Nghệ Thông Tin

     Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

     Khoa Điện - Điện Tử

     Khoa Design

     Khoa Quản Trị Kinh Doanh

     Khoa Kỹ Thuật Công Trình

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật