Mã Trường

Mã Trường

Học bổng

Chương trình hỗ trợ Tiếng Anh tăng cường cho sinh viên STU (TOEIC)

Cập nhật 07/08/2009 - 04:00:42 PM (GMT+7)
Chương trình hỗ trợ đặc biệt này do Trường phối hợp cùng trung tâm Anh ngữ Cleverlearn tổ chức cho sinh viên STU. Chương trình là một trong các nội dung thực hiện chuẩn đầu ra của sinh viên STU (đạt TOEIC từ 350 đến 400 điểm).

 

Nội dung chương trình: Giảm khoảng 2/3 mức học phí khi đăng ký các khóa học TOEIC tại trung tâm Anh ngữ Cleverlearn, cụ thể như sau:

 

Cấp độ Khóa học Trên lớp Học online Học phí thông thường Học phí dành cho sinh viên STU

Beginner

(10 - 125)

Basic 60 giờ 30 giờ 4.637.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ

Elementary

Upper Elementary

(130 - 250)

Foundation 60 giờ 30 giờ 4.637.000 VNĐ 1.680.000 VNĐ

Pre-Intermediate

(255 - 400)

TOEIC 1 120 giờ 60 giờ 8.400.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

Intermediate

(405 - 520)

TOEIC 2 120 giờ 60 giờ 8.400.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

Upper Intermediate

(525 - 700)

TOEIC 3 120 giờ 60 giờ 8.400.000 VNĐ 3.360.000 VNĐ

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để được hướng dẫn chi tiết đăng ký khóa học.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật