Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Quyết định và danh sách sinh viên được hưởng hỗ trợ học phí đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú thuộc khu vực bão, lũ trong năm 2013 (Đợt 2)

Cập nhật 02/01/2014 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Sinh viên xem thông tin trong file đính kèm:

 + Quyết định hỗ trợ học phí cho sinh viên có hộ khẩu thường trú trong khu vực lũ lụt năm 2013 (Đợt 2), xem tại đây.

 

 + Danh sách sinh viên được hỗ trợ học phí đợt 2, xem tại đây.

 

Sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường để nhận số học phí được hỗ trợ. Khi đi các em nhớ mang theo Thẻ Sinh viên.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật