Các biểu mẫu

In

Biểu Mẫu Đăng Ký Đề Tài NCKH thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật 23/06/2009 - 12:57:56 PM (GMT+7)
Hằng năm, Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đều có đợt xét duyệt các đề tài NCKH thuộc các lĩnh vực khác nhau, quý thầy cô có thể Download tại đây các biểu mẫu đăng ký hoặc vào wesite của sở để download.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, quý thầy cô chuyển về Phòng QLKH & ĐN để trình hiệu trưởng ký duyệt và nộp đăng ký.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

photo-99
photo-100
photo-101
photo-102