Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục thi đua khen thưởng

Cập nhật 20/09/2022 - 12:37:21 PM (GMT+7)

Ngày 19/9/2022, Nhà trường đã ban hành thông báo số 260/TB-DSG-TĐKT về việc triển khai công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 và Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường. Chi tiết xem tại đây.

Trong đó, bao gồm một số biểu mẫu như sau:

Chi tiết các biểu mẫu xem Tại đây.


Giới Thiệu STU