Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Thông báo V/v Đề cử nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022

Cập nhật 23/08/2022 - 04:59:01 PM (GMT+7)

Thực hiện công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn, đề của nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến quý thầy cô Hội đồng sáng lập, Hội đồng quản trị và lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm đề cử 01 nhà giáo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng theo tiêu chuẩn sau:

Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích đính kèm.


Giới Thiệu STU