Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

THÔNG BÁO V/v Đề cử giảng viên tiêu biểu cấp Trường

Cập nhật 05/11/2020 - 09:22:25 AM (GMT+7)

Nhằm tôn vinh các giảng viên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) nói riêng. Nhà trường tiến hành bình chọn Giảng viên tiêu biểu năm học 2019-2020.

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các Khoa, Ban Khoa học cơ bản, Trung tâm đào tạo Quốc tế đề cử giảng viên tiêu biểu của đơn vị để tiến hành bình chọn Giảng viên tiêu biểu năm học 2019-2020.

Hồ sơ đề cử (kèm theo báo cáo tóm tắt thành tích nổi bật và minh chứng) gửi về Phòng Quản lý khoa học & Sau đại học (QLKH&SĐH) trước 17h00 ngày 09/11/2020. Phòng QLKH&SĐH tập hợp, báo cáo Hiệu trưởng để tiến hành họp Hội đồng thi đua khen thưởng. 


Giới Thiệu STU