Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2012 - 2013

Cập nhật 03/07/2013 - 11:03:58 AM (GMT+7)

Tổng kết công tác thi đua năm học 2012 - 2013, nhằm tuyên dương và khen thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã ra quyết định số 100/QĐ-DSG-TĐKT công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của trường.

Kết quả có:

THPT

 


Giới Thiệu STU