Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân của STU

Cập nhật 14/06/2013 - 05:34:17 PM (GMT+7)

Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân của Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của trường trong 15 năm qua. 

  •  6 tập thể nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT là:

1. Tập thể khoa Công Nghệ Thông Tin

2. Tập thể khoa Công Nghệ Thực Phẩm

3. Tập thể phòng Đào Tạo

4. Tập thể trung tâm Đào Tạo Quốc Tế (ITPC)

5. Tập thể khoa Điện - Điện Tử

6. Tập thể phòng Quản Lý Khoa Học & Đối Ngoại

  • 9 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT là:

1. GS. TSKH. Lưu Duẩn - Trưởng khoa Công Nghệ Thực Phẩm

2. TS. Đỗ Đào Hải - Trưởng khoa Kỹ Thuật Công Trình

3. ThS. Lưu Mai Hương - Giảng viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm

4. ThS. Phạm Quốc Lâm - Giảng viên khoa Kỹ Thuật Công Trình

5. ThS. Nguyễn Kiều Oanh - Phó Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin

6. ThS. Lê Thị Ngọc Phượng - Trưởng phòng Đào Tạo

7. ThS. Võ Xuân Thịnh - Phó Trưởng phòng Quản Lý Khoa Học & Đối Ngoại

8. ThS. Ngô Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Kế Hoạch Tài Chính

9. TS. Lê Hiệp Tuyển - Phó Hiệu trưởng

 Lễ đón nhận Huy hiệu thành phố được tổ chức trang trọng trong ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

 Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho GS. TSKH. Lưu Duẩn đại diện cho tập thể khoa Công Nghệ Thực Phẩm 

  Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Kiều Oanh đại diện cho tập thể khoa Công Nghệ Thông Tin 

  Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho ThS. Lê Thị Ngọc Phượng đại diện cho tập thể phòng Đào Tạo 

  Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho TS. Lê Hiệp Tuyển đại diện cho tập thể trung tâm Đào Tạo Quốc Tế (ITPC) 

  Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho TS. Tăng Văn Tơ đại diện cho tập thể khoa Điện - Điện Tử 

  Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho ThS. Võ Xuân Thịnh đại diện cho tập thể phòng Quản Lý Khoa Học & Đối Ngoại 

  Ông. Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại điện Bộ GD & ĐT tại TP. Hồ Chí Minh trao Bằng Khen và tặng hoa cho đại diện các tập thể 

 GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT tran Bằng khen và tặng hoa cho   GS. TSKH. Lưu Duẩn - Trưởng khoa Công Nghệ Thực Phẩm

GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT tran Bằng khen và tặng hoa cho TS. Đỗ Đào Hải - Trưởng khoa Kỹ Thuật Công Trình

 GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Lưu Mai Hương - Giảng viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm

 GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Phạm Quốc Lâm - Giảng viên khoa Kỹ Thuật Công Trình

 

GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Kiều Oanh - Phó Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin

 GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Lê Thị Ngọc Phượng - Trưởng phòng Đào Tạo

 GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Võ Xuân Thịnh - Phó Trưởng phòng Quản Lý Khoa Học & Đối Ngoại

GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Ngô Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Kế Hoạch Tài Chính

 GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho TS. Lê Hiệp Tuyển - Phó Hiệu trưởng

  GS. Trần Hồng Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ GD & ĐT trao Bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân

THPT


Giới Thiệu STU