Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

4 tập thể và 12 cá nhân của STU nhận Bằng khen của UBND TP. HCM

Cập nhật 14/06/2013 - 05:36:09 PM (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân của Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của trường trong 15 năm qua. 

  •  4 tập thể được chủ tịch UBND TP. HCM trao tặng Bằng khen là:

1. Tập thể phòng Hành Chánh Quản Trị

2. Tập thể phòng Kế Hoạch Tài Chính

3. Tập thể khoa Kỹ Thuật Công Trình

4. Tập thể Ban Thanh Tra Giáo Dục

  • 12 cá nhân được chủ tịch UBND TP. HCM trao tặng Bằng khen là:

1. ThS. Trần Văn Dũng - Giảng viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm

2. NGƯT. PGS. TS. Huỳnh Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT

3. CN. Đỗ Thị Bích Hạnh - Chuyên viên phòng Đào Tạo

4. CN. Lâm Thị Bạch Lan - Chuyên viên phòng Kế Hoạch Tài Chính

5. TS. Trần Ngọc Lân - Trưởng Ban Khoa Học Cơ Bản

6. ThS. Hoàng Thị Thu Nguyệt - Chuyên viên phòng Đào Tạo

7. Cô. Vương Thị Kim Oanh - Nhân viên phòng Kế Hoạch Tài Chính

8. NGND. PGS. TS. Nguyễn Quân - Ủy viên HĐQT

9. Ông. Ngô Văn Tấn - TT HĐQT

10. CN. Nguyễn Nguyên Ý Thy - Chuyên viên phòng Đào Tạo

11. ThS. Huỳnh Phan Tùng - Trưởng khoa Ngoài Chính Quy

12. ThS. Nguyễn Quan Tuyến - Phó Chủ tịch HĐQT

Lễ đón nhận Bằng khen của UBND thành phố được tổ chức trang trọng trong ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

   Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Thành Trung đại diện tập thể phòng Hành Chánh Quản Trị

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Ngô Thị Thu Thủy đại diện tập thể phòng Kế Hoạch tài Chính

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho TS. Đỗ Đào Hải đại diện tập thể khoa Kỹ Thuật Công trình

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Hoàng Ngọc Khải đại diện tập thể Ban Thanh Tra Giáo Dục

  Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho đại diện các tập thể 

Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Trần Văn Dũng - Giảng viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho NGƯT. PGS. TS. Huỳnh Xuân Đình - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho CN. Đỗ Thị Bích Hạnh - Chuyên viên phòng Đào Tạo

 

Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho CN. Lâm Thị Bạch Lan - Chuyên viên phòng Kế Hoạch Tài Chính

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho TS. Trần Ngọc Lân - Trưởng Ban Khoa Học Cơ Bản

  Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Hoàng Thị Thu Nguyệt - Chuyên viên phòng Đào Tạo

Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho Cô. Vương Thị Kim Oanh - Nhân viên phòng Kế Hoạch Tài Chính

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho NGND. PGS. TS. Nguyễn Quân - Ủy viên HĐQT

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho Ông. Ngô Văn Tấn - TT HĐQT

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho CN. Nguyễn Nguyên Ý Thy - Chuyên viên phòng Đào Tạo

Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Huỳnh Phan Tùng - Trưởng khoa Ngoài Chính Quy

Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Quan Tuyến - Phó Chủ tịch HĐQT

 Ông. Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân

THPT


Giới Thiệu STU