Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

STU quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013.

Cập nhật 13/06/2013 - 12:00:31 PM (GMT+7)

Ngày 10/6/2013, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã Quyết định ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013.

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013: xem file đính kèm

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng: xem file đính kèm

Phụ lục 1 (các biểu mẫu): xem file đính kèm

Mỹ Lệ


Giới Thiệu STU