Mã Trường

Mã Trường

Thi Đua - Khen Thưởng

STU nhận Bằng khen của Thủ tướng và Cơ thi đua của Thành phố

Cập nhật 13/06/2013 - 11:47:05 AM (GMT+7)

Nhằm ghi nhận sự đóng góp của Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (STU) trong quá trình 15 năm xây dựng và phát triển Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã tặng cờ thi đua cho tập thể Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn.    

Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự đóng góp của thầy và trò STU trong suốt 15 năm qua. Lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng và Cơ thi đua của thành phố được tổ chức trang trọng trong ngày kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

 

 Lãnh đạo STU qua các thời kỳ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

THPT


Giới Thiệu STU