Mã Trường

Mã Trường

Lịch Thi

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa (Cập nhật ngày 08/07/2020)

Cập nhật 03/07/2020 - 01:07:27 AM (GMT+7)

Thông báo điều chỉnh lịch thi Khoa Cơ khí - Môn Cơ ứng dụng 1 (xem chi tiết)

Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ liên thông đại học - Lớp L19_QT01 (xem chi tiết)

Sinh viên tra cứu lịch thi theo lớp (tra cứu tại đây)

Lịch thi dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy:

Lịch thi dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy:

Lịch thi dành cho sinh viên liên thông đại học học ghép cùng đại học và cao đẳng chính quy (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật