Thông Báo

In

Thời khóa biểu học kỳ 1 hệ liên thông đại học khóa 13 (2017 - 2019)

Cập nhật 30/11/2017 - 12:00:00 AM (GMT+7)

- Khóa học bắt đầu chính thức từ Thứ Hai, ngày 20/11/2017. Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để nhận Thời khóa biểu cá nhân

- Thời khóa biểu chi tiết

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

+ Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

+ Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

+ Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)


Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng