Thông Báo

In

Thông báo V/v đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 dành cho sinh viên đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 04/10/2017 - 10:21:24 AM (GMT+7)

- Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp (xem chi tiết)

- Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp hệ đại học các khóa (xem chi tiết)

- Kết quả xét điều được kiện thực hiện Bài thi tốt nghiệp hệ cao đẳng các khóa (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng