Thông Báo

In

Thời khóa biểu ôn tập thi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm và ôn tập môn thay thế bài thi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh hệ liên thông đại học khóa 2015 - 2017

Cập nhật 15/05/2017 - 07:49:32 PM (GMT+7)

- Thời khóa biểu ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
- Thời khóa biểu ngành Quản trị kinh doanh - Lớp L15_QT01 + L15_QT02 + N15_QT01 (xem chi tiết)
- Thời khóa biểu ngành Quản trị kinh doanh - Lớp L15_QT04 + L15_QT03 (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng