Tuyển Sinh

In

Thời khóa biểu và danh sách phân lớp ôn tập thi tuyển sinh đào tạo liên thông đại học năm 2016

Cập nhật 19/09/2016 - 03:38:43 PM (GMT+7)

-          Danh sách phân lớp ôn tập
           +     Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
           +     Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
           +     Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
           +     Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

-          Thời khóa biểu ôn tập
           +     Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
           +     Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
           +     Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
           +     Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (xem chi tiết)
           +     Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Nội Dung Quan Trọng