Code
Code

ICSAF & AFC

Academic staffs

Update 07/09/2010 - 07:50:23 AM (GMT+7)
 - 24 full-time lecturers and assistants under the leadership of Prof. Dr. Luu Duan; many of them graduated from well-known universities.
- More than 40 part-time/visiting lecturers from large universities, institutes and companies.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

GS.TSKH. LƯU DUẨN
TRƯỞNG KHOA

•    Tốt nghiệp tiến sĩ khoa học Trường Đại học Humboldt, Đức, năm 1986.
•     Lĩnh vực nghiên cứu: Chế biến rau quả, gia vị, đánh giá cảm quan, Quản lý chất lượng, Công nghệ bia, Vi sinh ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm.
•     Thành tựu: Tác giả và đồng tác giả 60 bài báo khoa học, 14 sách, 7 bằng sáng chế.


Common Links
About STU