Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Sự Kiện

STU tổ chức lớp chuyên đề "Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế"

STU tổ chức lớp chuyên đề
  • Ngày 09/09/2022
  • phòng A412 - Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao về nghiên cứu khoa học với chuyên đề “Công bố khoa học trong tiến trình hội nhập quốc tế” được tổ chức nhằm góp phần chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn mà các nhà nghiên cứu hay gặp phải khi xuất bản các công trình nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành quốc tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng viết bài báo khoa học và cách giải quyết những khó khăn trong xuất bản và công bố công trình khoa học trên tạp chí quốc tế, góp phần đẩy mạnh số lượng và chất lượng xuất bản các công trình nghiên cứu trên tạp chí uy tín nói chung và tạp chí uy tín quốc tế nói riêng của STU.

Các Nội Dung Liên Quan