Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Quy định chung

Hướng dẫn thực hiện lấy khảo sát phục vụ công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học

Cập nhật 16/03/2017 - 05:36:14 PM (GMT+7)

Nhằm thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 55/TB-DSG-ĐB&KĐCLGD ngày 16/03/2017 về việc hướng dẫn thực hiện lấy khảo sát phục vụ công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học.
 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.