Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tổng kết

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tổng kết
  • Ngày 26/04/2023
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tổng kết

Thời gian: 19g30 ngày 26/4/2023

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan