Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Sự Kiện

Chương trình Trực tiếp Chúc mừng Năm mới của lãnh đạo STU

Chương trình Trực tiếp Chúc mừng Năm mới của lãnh đạo STU
  • Ngày 27/01/2022
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Chương trình Trực tiếp Chúc mừng Năm mới của lãnh đạo STU

Nhận dịp năm mới 2022 - Nhâm Dần, thầy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thầy Hiệu trưởng gởi lời chúc xuân đến thầy cô, cán bộ, nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên, phụ huynh và các em học sinh. Đồng thời, các thầy trao đổi định hướng cũng như công tác của STU trong năm 2022.

Các Nội Dung Liên Quan