Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Sự Kiện

Phát động phong trào thi đua tại STU năm 2023

  • Ngày 25/03/2023
  • Phòng A412 - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Phát động phong trào thi đua tại STU năm 2023

Phát động phong trào thi đua tại STU năm  2023 và trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác năm học 2021 - 2022

Các Nội Dung Liên Quan