Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử

Cập nhật 17/05/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

- Chương trình đào tạo đại học khóa 2017 và khóa 2018 - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử

⇒ Sinh viên xem chi tiết tại đây.

- Chương trình đào tạo đại học khóa 2016 - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử

⇒ Sinh viên xem chi tiết tại đây.