Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Nhân Sự

TS. Lê Khánh Điền

TS. Lê Khánh Điền

Trưởng khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh Vực: Thiết kế máy
 • Đơn Vị: Khoa Cơ khí
 • Email: dien.lekhanh@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Nguyên lý máy
  • Anh văn chuyên ngành Cơ khí
  • Phương pháp Phần tử Hữu hạn
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Động lực học Robot bước đi (Dynamics of Biped Robot)
  • Thiết bị lặn tự động thăm dò thủy văn (Autonomous Underwater Vehicles)
  • Tạo hình tấm bằng biến dạng đơn điểm (Single Point Incremental Forming - SPIF)
  Thực Tế
  • Giám sát bản vẽ thiết kế cơ khí
  • Tính toán tải vật liệu rời 
  • Tính toán biến dạng và ứng suất trong tấm kim loại trong công nghệ SPIF
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học Cơ khí chế tạo máy 1978-1982
  • Cao học Cơ khí chế tạo máy 1995-1997
  • Tiến sĩ Cơ khí chế tạo máy 2008-2018