Mã Trường

Mã Trường
photo-226

Sự Kiện

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 4

Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 4
  • Ngày 02/04/2023
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 4

Thời gian: 11g00 ngày 02/4/2023

Trên các kênh: www.facebook.com/DHCNSG

STU Youtube

Các Nội Dung Liên Quan