Mã Trường

Mã Trường
photo-226

Nhân Sự

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Chi

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Chi

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Thiết kế nội thất
 • Đơn Vị: Khoa Thiết kế
 • Email: chi.lenguyenquynh@stu.stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Đồ án chuyên ngành thiết kế nội thất .
  • Đồ án tốt nghiệp
  • Lý thuyết chuyên ngành thiết kế nội thất
  Nghiên Cứu Khoa Học
  • Đề tài NCKH: Xu hướng ứng dụng công nghệ thông minh trong thiết kế
   nội thất nhà ở tại Tp Hồ Chí Minh hiện nay
  • Đề tài thạc sĩ: Bảo tồn và phát huy giá trị biệt thự cổ ở Tp HCM hiện nay
   (Nghiên cứu trường hợp hai biệt thự cổ ở quận 1 và quận 3).
  Thực Tế
  • Phó GĐ CTY TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Thương Mại POPARC (2015-Nay)
  • Thiết kế nội thất (2006 – 2015)
  • Giảng viên hướng dẫn Đồ án Tốt nghiệp Đại Học Hutech (2014 -2015)
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học Kiến Trúc TP HCM – Chuyên ngành Thiết kế nội thất (2003-2008)
  • Đại học văn hóa TP HCM- Chuyên ngành Quản lý văn hóa (2013-2017)
  • Viện Quản trị và Tài chính IFA - Khóa CEO (2011)