Mã Trường

Mã Trường
photo-226

Khoa Thiết kế

Danh sách CB - GV khoa Design

Cập nhật 17/05/2024 - 03:13:57 PM (GMT+7)

 

 

 

PGS.TS Đỗ Lệnh

Trưởng Khoa Design

 

ThS. Phùng Bá Đông       

Phó Khoa Design

CN. Trương Thị Huệ

Trợ lý Khoa

ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Chi

Trưởng ngành Nội thất

Giảng viên Thiết kế Nội thất

ThS. Nguyễn Hằng Nguyệt

Trưởng ngành Đồ Họa

Giảng viên Thiết kế Đồ Họa

 

ThS. Trần Xuân Hưng

Trưởng ngành Tạo Dáng

Giảng viên Thiết kế Tạo Dáng

 

 

ThS. Châu Thị Mỹ Khánh

Trưởng ngành Thời Trang

Giảng viên Thiết kế Thời Trang

 

TS. Phạm Hữu Công

Giảng viên Cơ sở ngành

 

 TS. Nguyễn Thị Hoa Xinh

Giảng viên Cơ sở ngành

 

 CN. Huỳnh Minh Khánh

Giảng viên Thiết kế Đồ họa

Nhiếp ảnh , Studio

 

 ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên

Giảng viên Thiết kế Thời Trang

 

 CN. Phạm Ng Hoàng Thiên Toàn

Giảng viên Thiết kế Thời Trang

 

 ThS. Trịnh Duy Đông

Giảng viên Thiết kế Nội Thất

 

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

Giảng viên Thiết kế Thời Trang

 

 ThS. Bùi Ngọc Trình

Giảng viên Thiết kế Nội Thất

 CN. Nguyễn Thị Mỹ Tuyến

Thư Ký Khoa

 ThS. Võ Uyên Vinh

Giảng viên Thiết kế Đồ họa

 

 ThS. Mai Chi Mai

Giảng viên Thiết kế Nội thất

 ThS. Văn Thị Thu Hiền

Giảng viên Thiết Kế Tạo Dáng

 

 ThS. Bùi Thu Giang

Giảng viên Thiết kế Tạo Dáng

ThS. Huỳnh Hoa Hồng Tú

Giảng viên KHXH & NV

KS. Dương Thị Mỹ Linh 

Giảng viên Thiết kế Thời Trang

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

Giảng viên Thiết kế Đồ họa 

 

ThS. Trần Văn Lĩnh

Giảng viên Thiết kế Đồ họa   

 ThS. Ngô Thị Bảo Thiên

Giảng viên Cơ sở ngành

ThS. Trương Quỳnh Anh

Giảng viên Thiết kế Nội Thất

ThS. Nguyễn Đặng Đỗ Quyên

Giảng viên Thiết kế Tạo Dáng

ThS. Trần Bích Thuyền

Giảng viên Thiết kế Nội thất

KS. Tô Hữu Huân

IT Khoa Design