Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Sự Kiện

Bắt đầu học kỳ mới chương trình đào tạo trình độ sau đại học
Họp xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành CNTP
Họp trực tuyến
Tập huấn công tác cập nhật và post bài trên Cổng thông tin STU
STU bắt đầu đào tạo trực tuyến
Tập huấn Công tác phòng ngừa dịch Covid-19
  • Tập huấn Công tác phòng ngừa dịch Covid-19
  • Ngày 05/3/2020
  • Phòng A412, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã phối hợp Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức buổi Tập huấn về Công tác phòng ngừa dịch Covid-19 cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhằm trang bị, trao đổi một số kỹ năng, biện pháp p