Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Văn Bản Đảm Bảo Chất Lượng

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022

Cập nhật 06/10/2021 - 04:13:07 AM (GMT+7)

Văn bản số 4499/BGDĐT-GDĐH, ngày 06/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022.

Xem chi tiết tại đây

Các Nội Dung Liên Quan