Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Thông báo số 2 v/v tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động sau Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 16 - năm 2009

Cập nhật 07/07/2009 - 11:13:10 AM (GMT+7)
Ban chỉ huy CDTN Mùa Hè xanh 2009 xin thông báo tới toàn thể chiến sĩ tham gia CDTN MHX 2009 trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn về lịch ra quân cụ thể như sau:

Cấp Thành:

- Địa điểm     : Công viên Thảo Cầm Viên, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quận 1.

- Thời gian    : Từ 6g00 – 8g00 ngày 12 tháng 7 năm 2009 (Chủ nhật).

- Trang phục: Tất cả chiến sĩ tham gia Lễ ra quân phải mặc đồng phục Mùa hè xanh do Ban Chỉ huy cấp Thành cấp hoặc trang phục của trường nhưng thống nhất theo hướng dẫn về mẫu trang phục của chiến sĩ (chiến sĩ liên hệ nhận áo: Đ/c Huỳnh Anh Bình - Chỉ Huy Trưởng: 0908.214.208).

Sau khi dự Lễ ra quân cấp Thành các Đ/c ở mặt trận Thành phố sẽ thực hiện luôn công việc do cấp Thành giao phó, các chiến sĩ mặt trận Tỉnh sẽ về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đồ để sáng ngày hôm sau dự lễ ra quân cấp trường.

Cấp Trường:

- Địa điểm     : Sảnh lớn Cơ Sở 2 trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn – 180 Cao Lỗ - Quận 8.

- Thời gian    : Từ 6g30 – 7g00 ngày 13 tháng 7 năm 2009 (Thứ 2).

- Trang phục: Tất cả chiến sĩ tham gia Lễ ra quân phải mặc đồng phục Mùa hè xanh do Ban Chỉ huy cấp trường phát (chiến sĩ liên hệ nhận áo: Đ/c Huỳnh Anh Bình - Chỉ Huy Trưởng: 0908.214.208).

Sau khi dự Lễ ra quân các chiến sĩ mặt trận Trà Vinh sẽ lên xe di chuyển xuống Tiểu Cần - Trà VInh, Mặt trận Thành phố sẽ lên đường làm nhiệm vụ.