Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB V/v Tổ chức thực hiện CDTN Mùa Hè xanh năm 2010

Cập nhật 26/05/2010 - 03:12:43 AM (GMT+7)
Hoạt động tình nguyện tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện nhân cách, bản lĩnh, trau dồi kiến thức, tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác quần chúng,  tạo cơ hội để đoàn viên, sinh viên chia sẻ, cống hiến sức trẻ của mình. Trên cơ sở phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được từ chiến dịch các năm trước, Mùa hè năm nay chúng ta sẽ tham gia chiến dịch tình nguyện tại địa bàn Quận 8, Quận 12 – Tp. Hồ Chí Minh; Huyện Bình Đại – Tỉnh Bến Tre theo đơn đăng ký đặt hàng của đia phương và phân công của Ban chỉ huy chiến dịch cấp thành. Thời gian: Từ 11 tháng 07 đến 14 tháng 08 năm 2010.

1.      Đối tượng:

- Tất cả các bạn Sinh viên – Học sinh trong toàn trường.

           - Cán bộ Giảng viên, nhân viên.

2.      Số lượng : 400 quân

a. 200 quân thường trc ti địa bàn Huyện Bình Đại – Tỉnh Bến Tre thưc hin các nhim v thường xuyên theo kế hoch (Được xây dựng căn cứ kết quả khảo sát thực tiễn tại địa phương). tham gia 10 xã, với các đội hình chuyên (Mỗi xã 20 sinh viên).

b. 200 quân tham gia (thường trực và không thường trực) tại địa bàn mặt trận Quận 8, Quận 12 – TP. Hồ Chí Minh.

3.      Tiêu chuẩn – Yêu cầu:

           - Có tinh thần thái độ tích cực, nhiệt tình, nghiêm túc, có sức khoẻ tốt.

           - Là sinh viên – học sinh: Điểm trung bình học tập từ Trung Bình trở lên. đảm bảo khi tham gia chiến dịch không ảnh hưởng tới việc học tập, thi cử.

           - Là CBGV – CNBV: đảm bảo khi tham gia không ảnh hưởng đến công tác.

           - Được sự chấp thuận của gia đình.

4.      Nếu hi đủ các điu kin trên và thc s mong mun làm mt vic gì đó có ích cho xã hi trong mùa hè này, mi bn nhn đơn ti VP Đoàn – Hi SV (C302) và gi v trước ngày 11/06/2010 . (mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 08.38505520 – 219, 226 ; 0906775686 hoặc: www.stu.edu.vn .

5.      Trên cơ s phiếu đăng ký, Ban ch huy chiến dch cp trường s la chn nhng thành viên đủ tiêu chun và đăng ký sm nht tham gia chiến dch.  Danh sách c th s được thông báo trên bng tin ca Đoàn – Hi – Ban h tr SV ti lu 2 (Kèm lịch tập huấn và lịch ra quân) sau ngày 11 tháng 06 năm 2010. Mời các bạn thường xuyên theo dõi để nắm thông tin (xem thông tin tại website của trường).  

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

NỘI DUNG CỤ THỂ