Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB Kết quả Lớp Cảm Tình Đoàn lần 2 năm học 2009 - 2010 (Ngày 30.03.2010)

Cập nhật 08/04/2010 - 03:56:46 AM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm học 2009 - 2010, Kế hoạch Tháng thanh niên 2010 - Tuổi trẻ Đại học Công nghệ Sài Gòn hành động vì Môi Trường. Đoàn trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn đã tổ chức Lớp Đối tượng Đoàn lần 2 năm học 2009 - 2010. gần 150 thanh niên ưu tú đã tham gia lớp học và làm bài thu hoạch, sau đây Văn phòng Đoàn trường xin thông báo tới các bạn kết quả lớp học như sau: