Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 - 2010

Cập nhật 13/04/2010 - 10:06:26 AM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác năm 2009 – 2010, nhằm thống nhất công tác đánh giá, phân loại và nâng cao chất lượng đoàn viên, chi đoàn trong toàn Đoàn bộ, Đoàn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tiến hành hướng dẫn các Đoàn khoa, chi Đoàn trong toàn trường tổ chức phân loại Đoàn viên, chi Đoàn và bình xét đoàn viên ưu tú năm học 2009 – 2010, nội dung cụ thể: