Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2009 - 2010

Cập nhật 26/04/2010 - 02:26:03 AM (GMT+7)
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế của công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009 – 2010. Phát huy vai trò phê và tự phê để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội sinh viên. Việc phân tích đánh giá chất lượng Hội viên là cơ sở cho Liên chi hội, Hội sinh viên trường xây dựng và triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009 – 2010. Đảm bảo yếu tố khách quan và phân loại chính xác. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường thông báo tới toàn thể các bạn Hội viên Hội Sinh viên V/v đánh giá phân tích chất lượng Hội viên như sau:

Nội dung chi tiết (Hướng dẫn đánh giá phân loại Hội viên).

Kế hoạch Kiểm tra Công tác Hội 2009 - 2010 (Dành chi Liên chi Hội khoa)

Báo cáo số liệu năm học 2009 - 2010 (Dành chi Liên chi Hội khoa)

Thang điểm thi đua năm học 2009 - 2010 (Dành chi Liên chi Hội khoa)

Lịch kiểm tra năm học 2009 - 2010 (Dành chi Liên chi Hội khoa)