Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB V/v Xét học bổng Của Hội Sinh viên thành phố dành cho Sinh viên Dân Tộc có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 29/03/2010 - 11:06:36 AM (GMT+7)
Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chương trình học bổng năm 2010 dành cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.