Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB V/v Xét trao học bổng "Khơi nguồn sáng tạo Tài năng trẻ" lần 1 năm 2010

Cập nhật 25/03/2010 - 02:55:18 AM (GMT+7)
căn cứ tinh thần thông báo của Nhà văn hóa thanh niên Thành phố (trực thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh) về việc Xét chọn giải thưởng "Khơi nguồn sáng tạo Tài năng trẻ" lần 1 năm 2010. Ban Chấp hành Đoàn trường thông tin tới toàn bộ sinh viên trong toàn trường về việc xét học bổng với nội dung cụ thể như sau: