Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB Kết quả xét chọn "Giải thưởng 26/3 năm 2010

Cập nhật 25/03/2010 - 09:30:47 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2010, nằm trogn chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn “Giải thưởng 26/3" cấp Trường năm 2010 vào ngày 22/03/2010 và kết luận của Thường trực Đoàn trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn, Văn phòng Đoàn trường công bố kết quả những Đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn - Hội được xét chọn tuyên dương “Giải thưởng 26/3” cấp Trường năm 2010, danh 

sách cụ thể như sau: