Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Văn Bản

TB V/v Tổ chức Hội trại truyền thống "Sức Trẻ Công Nghệ Lần 4 năm 2010"

Cập nhật 20/03/2010 - 07:58:05 PM (GMT+7)
Thực hiện chương trình công tác Đoàn TN – Hội Sinh viên trường năm học 2009 – 2010, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năng sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các khoa, lớp trong trường đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác. Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức “Trại giao lưu, học tập mô hình Công tác Đoàn TN – Hội SV lần 1 năm 2010” (tại TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng) như sau:

Nội dung như sau: